top of page

801 - 825 Ballarat Rd - Shops
Deer Park

1970    797    Ballarat Rd    T.A.B. of Victoria
1970    799    Ballarat Rd    Kourouclidis, H. - Fishmonger
1970    801b  Ballarat Rd    National Bank of Australia
1970    801c  Ballarat Rd    Park Shoe Store - Shoe Retailer
1970    801    Ballarat Rd    Terry's Beauty Saloon - Ladies Hair Dresser
1970    803    Ballarat Rd    Not available
1970    805    Ballarat Rd    Deer Park News Agent
1970    805    Ballarat Rd    O'Sullivan, Graham Thomas
1970    807    Ballarat Rd    Uren, E. C. - Butcher
1970    809    Ballarat Rd    Laspina, Vito - Fruiterer
1970    811b  Ballarat Rd    Deeds Saveway Grocery - Grocers
1970    811    Ballarat Rd    Widger, Leslie Robert - Childrens Wear
1970    811a  Ballarat Rd    Weinstock, Alan & Dorothy "Susannze" - Chemist
1970    811a  Ballarat Rd    Bergman, Dr. Fred - Physician
1970    811a  Ballarat Rd    Bergman, Dr. Michael - Physician
1970    811a  Ballarat Rd    Bromberger, David Francis - Physician
1970    813    Ballarat Rd    Jane's Milk Bar
1970    813a  Ballarat Rd    Deer Park Post Office
1970    813a  Ballarat Rd    Williams, H. J. - Drapers
1970    815    Ballarat Rd    Payne & Wallace - Confectionist
1970    817    Ballarat Rd    Trimboli, F. & M. - Confectionist
1970    819    Ballarat Rd    State Savings Bank of Victoria
1970    821    Ballarat Rd    Sewell-Stapes, R. D. - Veterinary Surgeon
1970    825    Ballarat Rd    Newman, Mrs Annie


1974    797    Ballarat Rd    T.A.B. of Victoria
1974    799    Ballarat Rd    Kiatos, G. - Fishmonger
1974    801b  Ballarat Rd    National Bank of Australia
1974    801c  Ballarat Rd    Park Shoe Store - Shoe Retailer
1974    801    Ballarat Rd    Terry's Beauty Saloon - Ladies Hair Dresser
1974    803    Ballarat Rd    Not available
1974    805    Ballarat Rd    Deer Park News Agent
1974    805    Ballarat Rd    O'Sullivan, Graham Thomas
1974    807    Ballarat Rd    Star Butchers Pty Ltd
1974    809    Ballarat Rd    Laspina, Vito - Fruiterer
1974    811b  Ballarat Rd    Deeds Saveway Grocery - Grocers
1974    811    Ballarat Rd    Widger, Leslie Robert - Childrens Wear
1974    811a  Ballarat Rd    Weinstock, Alan - Chemist
1974    811a  Ballarat Rd    Bergman, Dr. Fred - Physician
1974    811a  Ballarat Rd    Bergman, Dr. Michael - Physician
1974    811a  Ballarat Rd    Bromberger, David Francis - Physician
1974    813    Ballarat Rd    Jane's Milk Bar
1974    813a  Ballarat Rd    Deer Park Post Office
1974    813a  Ballarat Rd    Roberts, John "Jack" Henry & Mollie Jean - Drapers
1974    815    Ballarat Rd    Payne & Wallace - Confectionist
1974    817    Ballarat Rd    Trimboli, F. & M. - Confectionist
1974    819    Ballarat Rd    State Savings Bank of Victoria
1974    821    Ballarat Rd    Sewell-Sta
pes, R. D. - Veterinary Surgeon
1974    825    Ballarat Rd    Newman, Mrs Annie

1977    801a  Ballarat Rd    Alexiou, Lazaros & Stella - Fish & Chips 

1977    801b  Ballarat Rd    Giudetti, Angelo & Bruna - Eating House
1977    803    Ballarat Rd    Not available 
1977    805    Ballarat Rd    Not available
1977    805    Ballarat Rd    Not available
1977    807    Ballarat Rd    Star Butchers Pty Ltd

1977    807a  Ballarat Rd    Pittari, Giuseppe - Fruit Shop
1977    809    Ballarat Rd    Roche, E. & Minski, M. - Licensed Grocery
1977    811    Ballarat Rd    Not available
1977    813    Ballarat Rd    Anderson, Patrick - Milk Bar / Mixed Business
1977    815    Ballarat Rd    Konstandara, E. & N. & M.- Milk Bar / Mixed Business
1977    817    Ballarat Rd    Trimboli, Francesco - Fruiterer
1977    819    Ballarat Rd    Not available
1977    821    Ballarat Rd    Not available
1977    825    Ballarat Rd    Scimne, Anthony & Teresa & De Luca, Anthony Giovanna - Milk Bar

Source: Sands & McDougall Directories

Source: City of Sunshine Health Act Regulations 1977

Photos: S&DHs

bottom of page